Sticky

U blizini mosta na Đurđevića Tari, nalazi se manastir sa crkvom posvećenom Sv. Arhanđelu Mihailu, nastao krajem XV ili početkom XVI vijeka. Arheološka istraživanja opustjelih ruševina crkve, obavljena 1995. godine, pokazala su da je po načinu gradnje i izgledu jako podsjećala na crkvu u Dovolji. Devedesetih godina prošlog vijeka obavljeni su radovi na rekonstrukciji crkve.Više →

Sticky

Krajem XIX veka na obalama Tare, Drine  i Ćehotine javila se potreba da se sirova drvna građa na najjeftiniji način transportuje do velikih gradova. Posečena debla su niz strmine spuštana u rijeku i držana na jednom mestu dok se ne nakupi količina od nekoliko desetina hiljada kubika. Onda bi čitava masa bila otiskivana niz vodu, na put do željenog mesta. To spuštanje građe niz rijeku i njeno praćenje zvalo se triftanje. Tara je tako valjala oblovinu do Broda na Drini (skoro do Foče) i tamo je predavala toj rijeci. Drinom se onda moglo do Save… pa sve do Beograda, kad ustreba. Ovakav način transporta drvetaViše →