U blizini mosta na Đurđevića Tari, nalazi se manastir sa crkvom posvećenom Sv. Arhanđelu Mihailu, nastao krajem XV ili početkom XVI vijeka. Arheološka istraživanja opustjelih ruševina crkve, obavljena 1995. godine, pokazala su da je po načinu gradnje i izgledu jako podsjećala na crkvu u Dovolji. Devedesetih godina prošlog vijeka obavljeni su radovi na rekonstrukciji crkve.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.