• Wielki Most na Tarze jest wyjątkowym dziełem współczesnej architektury, symbolem i niezastapioną panoramą kanionu rzeki Tary. Łączy wsie Budečevicę i Trešnjicę. Wielki betonowy most łukowy zaprojektował jeden z najlepszych specjalistów budownictwa Królestwa Jugosławii, inż Mijat S. Trojanović.

  • Most zbudowany został w latach 1938-40. W momencie oddania do użytku był największym drogowym mostem ze wzmocnionego betonu w Europie oraz jedną z kilku największych i najpiękniejszych budowli tego typu na świecie. Swoją potężną pięciołukową konstrukcją wznosi się 150 metrów nad głębokim kanionem. Główny łuk ma rozpiętość 116 metrów.
  • W 1942 roku w czasie II wojny światowej w celu powstrzymania jednostek nieprzyjaciela jeden z łuków został zburzony przez partyzantów. Rozkaz wysadzenia Mostu wykonał inżynier budownictwa Lazar Jauković, który uczestniczył w jego budowie. Zniszczona została wówczas konstrukcja ostatniego, małego łuku o długości 44 metrów, zaś pozostałe części Mostu pozostałe nieuszkodzone. Jaukovicia złapali Włosi i rozstrzelali na pozostałościach mostu. Ludność tych ziem, na pamiątkę jego bohaterskiego czynu, wzniosła pomnik w pobliżu Mostu, gdzie Jauković również został pochowany. Po wojnie budowla została naprawiona i oficjalnie otwarta dla ruchu we wrześniu 1946 roku.
  • Innym dowodem kompetencji budowniczych jest fakt, że podczas budowy Mostu wzniesiony został najwyższy na świecie drewniany szkielet.
  • Należy zaznaczyć, że przy Moście znajduje się też inny monument. Wspomina on pochodzącego z tej okolicy Božidara Žugicia, porucznika wojsk jugosłowiańskich, który w kwietniu 1941 roku zginął w Wojwodinie, niedaleko Bačkiego Petrovca. Nie zgadzając się na poddanie swojego oddziału Węgrom zastrzelił najpierw jugosłowiańskiego, a następnie węgierskiego oficera, by na koniec samemu zginąć.

    .

Dodaj komentarz